Biyografi

Biyografi / Öne Çıkanlar

Biyografi / Yeni Eklenenler

Vehbi KOÇ
Vehbi KOÇ Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara’da Çoraklık semtindeki yazlık evde, “üzüme alaca düştüğü” günlerde doğdu. Doğduğu günü hiç bilmedi. Annesi “üzüme alaca düştüğü günlerde” deyince, sonradan çocuklarıyla birlikte 20 Temmuz’u doğum günü kabul etti.

Ankara İdadisi'nde okudu. 1917 yılında iş hayatına atıldı.

1926 yılında babasının ticarethanesini devir alarak "Koçzade Ahmet Vehbi" ismi ile Ankara Ticaret Odası'na kaydettirdi.
Bir yandan Ticaret ile uğraşırken diğer yandan Ford ve Standart Oil gibi yabancı şirketlerin Türkiye temsilciklerini alarak işlerini büyüttü. Daha sonra taahhüt işlerine girdi.
1938 yılında müesseseleşme yolunda ilk adımı atıp İstanbul'da Koç Ticaret A.Ş.'ni kurdu.
1948'de, General Electric'i Türkiye'de ampül fabrikası kurmaya ikna ederek ortak yatırıma girdi, fabrika 1952'de üretime başladı. 
Hayır işleri yapmayı da toplumsal bir görev kabul eden Koç Sosyal alandaki girişimlerini;
Vehbi Koç Öğreci Yurdu (1946)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vehbi Koç Göz Bankası (1963)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü (1964)
Türk Eğitim Vakfı (1967)
ODTÜ Vehbi Koç Öğrenci Yurdu (1968)
...gibi kurumlarla başlattı.   
1950'li yıllarda Koç sanayide ciddi adımlar atarak ithal mallarını ikame edecek yerli sanayi yatırımlara girdi. Otomotiv, beyazeşya, radyatör, elektronik cihazlar, mensucat, kibrit ve benzeri birçok malın yerli üretimini gerçekleştirdi.
Bugün ülkemizin en büyük özel sanayi şirketi olan Arçelik 1955'de, Türk Demir Döküm Fabrikası 1954'de kuruldu. 1959'da Türk otomotiv sanayiinin ilk kuruluşu olan Otosan üretime başladı, 1962'de Aygaz kuruldu. Bunları daha bir çok sanayi kuruluşu takip etti.
Sanayi Şirketlerinin sayısı giderek artınca; özel kuruluşların ancak kurumsallaşma ile yaşayabileceğine inanan Vehbi Koç bunları bir merkezden yönlendirmek ve en iyi kaynak tahsisi yapmak için 1963 yılında Türkiye'nin ilk Holding'i olan Koç Holding'i kurdu.
Holding kurulduktan sonra da yeni yeni şirketlerin kuruluşu birbirini takip etti. 1966 yılında ilk yerli Türk otomobili olan Anadol piyasaya çıkarıldı.
Tarım sektöründe de yatırım yapmayı hedef alan Vehbi Koç bu sektördeki imkanları uzun süre araştırdı. Türkiye'nin tarım potansiyelini anlaşmalı çiftlik modeli ile ihracata yönlendiren sektöründe öncüsü olan TAT domates salçası fabrikasını 1967'de kurdu.
1968'de Türk Otomotiv Sanaiinde en büyük adım atıldı, FİAT ile ortak Tofaş kuruldu. Tofaş 1971 yılında, ismini Sultan Murat'tan alan Murat marka otomobillerin üretimine başladı.
İhracatın ülke ekonomisi için önemini çok erken gören Vehbi Koç 1970 yılında Türkiye'nin ilk ihracatçı sermaye şirketi olan Ram'ı kurdu.
Vehbi Koç yapmak istediği işleri Holding vasıtası ile profesyonel yöneticilere devrederken kendisi sosyal hizmetlere ve vakıf hizmetlerine ağırlık verdi.
1967 yılında bir yurtdışı seyahatten aldığı ilham ile, çelenk bağışlarının eğitime yönlendirmek üzere Türk Eğitim Vakfı'nın kuruluşuna öncülük yaptı.
1969 yılında, eğitim, sağlık ve kültür alanında faaliyet göstermek üzere Vehbi Koç Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf birçok kültür, sağlık ve eğitim projesi gerçekleştirmiştir.
1976 'da Taksim'deki Atatürk Kitaplığı İstanbul Belediyesi'ne armağan edildi.
1980 'de Vehbi Koç'un Merhum eşi Sadberk Hanım'ın anısına Türkiye'nin ilk ciddi özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi açıldı.
1987 yılında yabancı dilde eğitim yapan Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi, 1993 yılında Vehbi Koç Vakfı Üniversitesi eğitime başladı.
1984 yılında kendini emekliye ayırıp, sosyal faaliyete daha fazla ağırlık verdi.
Türkiye'nin nüfus ve aile sağlığı sorununun önemini gören Vehbi Koç 1985 yılında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nı kurdu ve vefatına kadar başkanlığını yürüttü.
1987 yılında Milletlerarası Ticaret Odası Vehbi Koç'u Yılın İş Adamı ilan etti. Plaketi bizzat Yeni Delhi'de yapılan törende Hisdistan Başbakanı Ghandi verdi.
1994'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nı ve Başkanını başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdi. Dünya Nüfus Planlaması Ödülü 14 Haziran 1994'de Boutros Gali tarafından Vehbi Koç'a verildi.
Bu kadar uğraşı sırasında, Vehbi Koç tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak amacı ile kitap yazmayı da ihmal etmedi. 1973 yılında "Hayat Hikayem" ve 1987 yılında "Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" isimli iki kitabı yayınlandı. Her ikisi de İngilizce'ye çevrildi.
Şirketlerine yayınladığı bir "Hedefler ve İlkeler Belgesinde", kendi anayasasını şöyle tarif ediyor:
"Benim Anayasam şudur : Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar. "
Sanayi, ticaret ve uluslararası ortaklıklarla, vakıflarla, sosyal hizmetlerle ve eğitim ile dolu dolu geçen bir 95 yıl yaşadı Vehbi Koç.
95 yılda 100'den fazla şirket. 13 milyar dolar ciro, 40.000 civarında doğrudan çalışan insan, 900 milyon dolara yakın ihracat. Yılda 500-600 milyon dolar yatırım yapan bir kuruluşu yarattı.
Özel sektör eli ile sanayileşmede, müesseseleşmede, profesyonel yönetimde, vakıflar kanalı ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde örnek alınacak bir iş adamıdır.


Koç Topluluğu'nun kurucusu ve Şeref Başkanı Vehbi Koç, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda da Türkiye'yi ve Türk iş dünyasını ilklerle tanıştırdı.
Yaşamı boyunca topluma katkı konusuna büyük önem verdi. Babasının ve dedelerinin daha 19. yüzyılda Ankara'da vakıflarda hayır işlerinde çalışması, O'nun için önemli bir göstergeydi.
'İşe başlayıp, biraz para kazandıktan sonra mahallesinde, çarşısında, halk arasında yardıma muhtaç olanlara yardım etmekten büyük keyif aldığını' hatıralarında anlatan Vehbi Koç, yıllar geçip de ülkenin önde gelen işadamlarından
 biri olduğunda, bu çabalarını sistemli bir sosyal hizmete dönüştürmenin yollarını aramaya başladı.
"Gençliğin yetişmesine hizmet, bir insanlık ve vatan borcudur" diyen Vehbi Koç, yaptığı yardımların kendisinden sonra da topluma faydalı olacak şekilde devam etmesini istiyordu. Bu yüzden vakıflar kurdu ve birçok vakfın kurulmasına öncülük etti.
Vehbi Koç sosyal çalışmalarını bir alanla sınırlı tutmadı. Eğitim, kültür ve sağlık alanında gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle "güzel bir geleceği paylaşmak" adına Türk iş dünyasına öncü oldu, örnek oldu.


  Vehbi Koç'un Veciz Sözleri ve Öğütleri
   

"Benim Anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini
kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz.
Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki
itibarımız artar".
   
Hayat üniversitesi diploma vermeyen bir üniversitedir. Her gün ders alınacak o kadar çok gelişmeler oluyor ki! Bunlardan hepimiz istifade etmeliyiz".
   

Bugün Türk sanayinin dış pazarlarda karşılaştığı rekabet, iç pazardaki rekabetten çok daha zorludur. Dışa açılabilmek için; kalite, uygun fiyat ve devamlılık esastır. Hedeflerinizi seçerken gerçekçi olun. Önemli kararları tek başınıza vermeyin. İş arkadaşlarınıza danışın, tartışın ve karara beraberce ulaşın. Kendinize güvenin, yabancıların bizden daha akıllı olduklarını sanmayın. Onların gücü, metodlu çalışmaktan doğmaktadır. Siz de metodlu çalışmaya özen gösterin."
   
"Bir bölge halkı gereğince eğitilmeden o bölgede kalkınmadan
bahsedilemez".
   

"Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve gerekli yatırımların yapılması
Devletin işidir. Zaten herhangi bir bölgenin kalkınmasından sadece özel teşebüsün rolünden bahsedilemez. Ancak devletçe gerekli temel yatırımlar yapıldıktan sonra ve bunlara ilave olarak, özel teşebbüs müspet ve yapıcı bir rol oynayabilir."
   
"Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur."
   
"Sağlık her şeyin başıdır, o varsa her şey olabilir, yoksa hiçbir şey
olmaz."
   
"Koç Grubu şirketleri gelişirken, kafamda iki büyük amaç olgunlaşmıştı. Bunlardan biri uzun yılların emeği olan şirketlerimizi süreklilik ve verimli çalışmayı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemekti.
Bu amaçla Holding şirketimizi kurduk. İkinci amacım da sosyal hizmet ve bağışlarımızı kurumlaştırmak ve bunların benden sonra da sürekliliğini sağlamaktı. Bu ikinci amacım da Vehbi Koç Vakfı'nı kurduğum zaman gerçekleşti.
   
"Şahsi düşüncelere, kaprislere kapılarak beceriksiz, kabiliyetsiz
adamları iş başına getirmeyiniz. Bütün şirketler kabiliyetli insanların omuzlarında yükselmektedir. Bugün çalıştığımız Ford, Siemens, General Electric gibi müesseseler en büyük misaldir".
   
"İşler kötüye gittiği zaman moral bozuluyor. O zaman birdenbire herşeyi kapkara görüp, kötü düşüncelere saplanmamak gerekir. Doğru iseniz, azimli iseniz, her çareye başvurmanız ve hakkınızı aramanız gerekir, iş düzelir."
   
Ben varlıklı ve tanınmış bir çok kişinin itibar ve servetlerini
kaybettiklerine tanık oldum. Lüks merakı, bol paralar harcanan şatafatlı yurtdışı gezileri, gereksiz borçlanmalar bu çöküşlerin başlıca sebepleriydi. Bu inançladır ki, gençlere çeşmenin suyunun her zaman gür akmayacağını hesaba katarak tedbirli olmalarını hatırlatmayı görev saymışımdır. Bana "çok tutumlu" hatta "cimri" diyenlere güler geçerim."
   
"Din insanlar için büyük bir manevi güçtür. Dinsiz ulus olmaz. Ben
dindar bir insanım. Ama din ile dünya işlerini birbirine karıştırmamak gereğine kesinlikle inanmışımdır."
   
"Dindarlığım işlerimin ilerlemesine engel olmadı, bana büyük bir güç
sağladı. Bazı işlerimde günlerce, aylarca, hatta yıllarca çalıştıktan sonra başarılı olamadım. Aklımın erdiği kadar uğraştım, başarılı olamadım. 'Allah böyle istedi' dedim ve rahat ettim".
   
"Daima doğru olanı yapmaya gayret gösterdim. Aileme, memleketime ve yaşadığım çağa hizmet ettiğim inancıyla büyük bir huzur duyuyorum."
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
İmsak 06:48
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:49
Akşam 18:12
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Akhisar Bld.Spor 18 28
4. Keçiörengücü 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Brighton 23 25
15. Burnley 22 24
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11